ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρεία ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΟΣ, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Λιγδών 10 με Α.Φ.Μ. 051741508 που εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «η Επιχείρηση».
Email επικοινωνίας για την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα: [email protected]
Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Επιχείρηση ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας μέσω της ιστοσελίδας www.ilotomos.gr, καθώς και μέσω των σελίδων της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram).

 1. Δικαιώματα των Υποκειμένων
  1. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Επιχείρηση.
  2. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
  3. Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμών δικαιωμάτων της Επιχείρησης.
  4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
  5. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας.
 2. Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων
  1. Κάθε αίτημα σας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email προς την Επιχείρηση.
 3. Καταγγελία
  1. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
 4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται
  1. Ονοματεπώνυμο
  2. Τηλέφωνο
  3. Email (σε περίπτωση που αυτό αποτελεί ταυτοποιήσιμο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα)
  4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που οικειοθελώς καταχωρούνται στην φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, είτε αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, των οποίων οι κατηγορίες δεν μπορούν προηγουμένως να ταυτοποιηθούν.
 5. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων
  1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15) έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεση του.
  2. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών η επεξεργασία της ανωτέρω παραγράφου είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 6. Σκοποί επεξεργασίας
  1. Η αξίωση της Επιχείρησης να προστατέψει τα συμφέροντα της και η ενημέρωση για μελλοντικές προσφορές (newsletter).
 7. Νομική Βάση
  1. Αξιώσεις της Επιχείρησης: Το έννομο συμφέρον της Επιχείρησης.
  2. Ενημέρωση για μελλοντικές προσφορές: Η συγκατάθεση σας.
 8. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων
  1. Έως και πέντε (5) χρόνια από την αποστολή των δεδομένων προς την Επιχείρηση.
 9. Αποδέκτες
  1. Εργαζόμενοι της Επιχείρησης και εξωτερικοί συνεργάτες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενοι: Νομικός Σύμβουλος, Λογιστής, προσωπικό τεχνικής υποστήριξης).
  2. Δεν γίνεται διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους για κανέναν εμπορικό σκοπό που δεν αναφέρεται στην παρούσα.
 10. Διαβίβαση σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
  1. Δεν γίνονται διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
 11. Cookies
  1. Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».
  2. Τι είναι τα cookies;
   1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.
  3. Είδη Cookies
   1. Υπάρχουν διάφορα είδη cookies, λειτουργικά, τεχνικά, ταυτοποίησης χρηστών, διαφημιστικά κλπ. Τα cookies κάθε προβαλλόμενου ιστότοπου εγκαθίστανται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε και είναι αναγνώσιμα μόνο από αυτόν. Εφόσον ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες τρίτων, τότε εγκαθίστανται στη συσκευή σας και δικά τους cookies τα λεγόμενα cookies τρίτων. Μόνιμα cookies είναι όσα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αν επιλέξετε συνειδητά να τα αποδεχτείτε, ο ιστότοπος μας θα απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα χρειάζεται να εισάγετε εκ νέου τις προτιμήσεις όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης.
  4. Ο σκοπός της χρήσης των cookies:
   1. Η παροχή καλύτερης εμπειρίας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και η διεξαγωγή βελτιώσεων
   2. Η εξατομίκευση της εμπειρίας σας
   3. Ο εντοπισμός των επισκεπτών ανά χώρα και πόλη
   4. Χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα μας, χώρα-πόλη
   5. Λειτουργικό Σύστημα/Είδος συσκευής
  5. Ποια υπηρεσία cookies χρησιμοποιούμε:
   1. Google Analytics, Cloudfare.
  6. Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη περιήγηση.
  7. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.
  8. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων.
  9. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.
  10. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας πατώντας εδώ.
  11. Πώς να ελέγχετε τα cookies
   1. Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.
   2. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org.