ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
  1. Η εταιρεία ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΟΣ, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Λιγδών 10 με Α.Φ.Μ. 051741508 που εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «η Επιχείρηση».
 2. Πεδίο εφαρμογής
  1. Οι παρόντες όροι χρήσης αφορούν αποκλειστικά τη χρήση της ιστοσελίδας www.ilotomos.gr καθώς και τις σελίδες της Επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram) ή όπου αλλού αναφέρεται ότι εφαρμόζονται αναλογικά.
  2. Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση οι τροποποιημένοι όροι δεν θα ισχύουν αναδρομικά.
  3. Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όσο και σε Καταναλωτές, οι οποίοι εφεξής και χάριν συντομίας θα καλούνται ως οι «Πελάτες».
 3. Σκοπός ιστοσελίδας
  1. H ενημέρωση του κοινού και των υποψηφίων πελατών της Επιχείρησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και η δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία newsletter της Επιχείρησης για μελλοντικές προσφορές και ενημερώσεις.
  2. Οι υπηρεσίες της Επιχείρησης συνίστανται στην κοπή, κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων, καθαρισμό οικοπέδων και εργασίες σε ύψος με χρήση εναέριας αναρρίχησης ή καλαθοφόρου γερανού.
 4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
  1. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
   1. Όπως αυτή αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.
  2. Συμπληρώνοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση του φυσικού προσώπου για την παροχή τους προς την Επιχείρηση.
 5. Διανοητική ιδιοκτησία της Επιχείρησης
  1. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, ηχητικών, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης.
  2. Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική, μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο, σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και  τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.
  3. Η εμφάνιση του υλικού στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.
 6. Διανοητική ιδιοκτησία τρίτων
  1. Εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σχέδια που ανήκουν σε τρίτους παραμένουν ιδιοκτησία τους και δεν επιτρέπεται η χρήση τους δίχως την προηγούμενη άδεια των ιδιοκτητών τους.
 7. Λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram)
  1. H Επιχείρηση δεν υιοθετεί απόψεις που εκφράζονται σε σχόλια, δημοσιεύσεις ή και στα κείμενα που φιλοξενούνται στους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
   1. Οι επίσημοι λογαριασμοί της Επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram) παρουσιάζονται μέσω υπερσυνδέσμου στην ιστοσελίδα.
  2. Όποιο εμπορικό σήμα ενδέχεται να αναφερθεί σε δημοσιεύσεις στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παραμένει ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου του, και δεν συνεπάγεται την προώθηση, έγκριση ή πρόταση της Επιχείρησης για αυτόν.
  3. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας σε σχέση με τις αναρτήσεις σε λογαριασμούς που διαθέτει ο Διαχειριστής παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μέσω email ή με απευθείας μήνυμα στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης.
 8. Κατάλογοι – Τιμές – Υπηρεσίες
  1. Πληροφορίες και τεχνικά στοιχεία που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας ενδέχεται να είναι ανακριβή.
  2. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν αναντιστοιχία μεταξύ της διαθέσιμης εικόνας και των πραγματικών τεχνικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών.
  3. Για τιμές, ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά ή πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ανάγκες σας, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση μέσω του email [email protected]otomos.gr ή μέσω τηλεφώνου στο 6948 16 16 24.
  4. Κατάλογοι υπηρεσιών που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα δεν δεσμεύουν την Επιχείρηση και έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα.
 9. Εμπιστευτικότητα
  1. Παρακαλούμε να μην αποστέλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης εμπιστευτικά δεδομένα (προσωπικά ή επιχειρηματικά).
  2. Σε περίπτωση που για τη δημιουργία προσφοράς απαιτείται η παροχή εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών σε εμάς να επικοινωνείτε πρώτα μέσω email ή τηλεφώνου.
 10. Δωσιδικία
  1. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων του παρόντος, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
 11. Εφαρμοστέο Δίκαιο
  1. Εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το ελληνικό.